ا- دام بايد از مراكز معتبر تهيه شود.

2- قبل از هرگونه اقدام به منظور پروار بندي بايد سلامت دام توسط دامپزشك مورد تاييد قرار گيرد.

3- جهت پروار بندي لازم است قرص يا شربت ضد انگل براي پاكسازي انگلهاي دروني دام  به مدت يك هفته تجويز شود.

4- محوطه گوسفند داري يا گاوداري ضد عفوني شود .

5- آب مصرفي دام قبلا نمونه برداري شده و به آزمايشگاه معتبر ارسال شود تا املاح آن مشخص شود .

6- خوراك مورد نياز تا آخر دوره پروار بندي بايد تهيه و قبل از آن با يك متخصص تغذيه هماهنگي هاي لازم صورت پذيرد.

7- براي اين منظور بايد كارگر ماهر و  ورزيده  و آموزش ديده در نظر گرفته شود.

8- واكسنهاي مورد نياز دام بايد قبلا تهيه و توسط دامپزشك تزريق شود.

9- با توجه به اينكه تغذيه دام 60 الي 70 درصد هزينه را شامل ميشود در خريد اقلام غذاي بهترين و ارزانترين بايد انتخاب شود.

10- علوفه و كنسانتره به همراه مكملهاي معدني و ويتامينها به همراه نمك و ساير مكملها بايد در بالانس نمودن جيره در دسترس باشد.

11- در سيستم پرواري  در ايران  شرائط 50 به 50 اعمال ميشود يعني 50 درصد علوفه و 50 درصد كنسانتره كه اين نسبت در حال حاضر براي پروار مناسب نبوده و بايد اين نسبت به سود كنسانتره تغيير يابد . در كشور تركيه اين نسبت تا 30 به 70 هم مشاهده شده است يعني 30 درصد علوفه و 70 درصد كنسانتره . ولي بخاطر افزايش قيمت نهاده هاي كشاورزي  و محدوديتهايي نظير آن توصيه ميشود نسبت 40 به 60 درصد يعني 40 درصد علوفه و 60 درصد كنسانتره رعايت شود.

12- عمده غذاهاي گاو و گوسفند به دو دسته علوفه و كنسانتره تقسيم ميشود . در قسمت علوفه ( يونجه – تفاله تر و يا خشك چغندر – كاه- شبدر-چاودار- تيموتي- برموداگراس – و جوي دوسريا يولاف ) و در بخش كنسانتره ( كنسانتره كارخانجات خوراك دام- جو- سبوس- گندم- ضايات نان-ملاس- دانه ذرت- كنجاله سويا- ذرت علوفه اي – مواد سيلويي )

13- تهيه جيره بر اساس وزن زنده دام ميباشد.

14- كوتاه ترين فرمول محاسبه ضريب 30 درصد وزن زنده دام ميباشد. بعنوان مثال اگر گوسفندي 50 كيلو گرم وزن داشته باشد ميتوان از طريق فرمول فوق  محاسبات را انجام داد :

 50 كيلو گرم  وزن زنده گوسفند × 3 درصد وزن زنده = ميزان احتياج روزانه به ماده خشك 5/1 كيلو DM

۱۵ – اين فرمول در مور پروار گاو نيز صدق ميكند ولي براي گاو شيري بايد محاسبات ديگري انجام داد كه از حوصله اين بحث خارج است.

16- از 1500 گرم فوق 60 درصد كنسانتره و 40 درصد بايد علوفه باشد.

17- محدوديتها بايد اعمال شود بعنوان مثال در استفاده از اوره بايد 1 درصد جبره مصرف شود.

18-   غذا بايد در 3 نوبت تجويز شود صبح ساعت 6 – ظهر ساعت 1 الي 2 و شب ساعت 7-8

19 – جيره بايد به آرامي و در عرض 10 روز  بطور كامل تغذيه شود .

20-  از مجموع جيره بالانس شده فوق روزانه 250 تا 300 گرم افزايش وزن خواهيم داشت كه در ماه  افزايش وزني حدود 8-10 كيلو خواهد بود.

21- آب كافي و تميز به همراه نمك كه بهتر است بصورت سنگ نمك در آخور مصرف شود به همراه مواد معدني و ويتامينه و دي كلسيم فسفات به ميزان 1 درصد جيره حتما در پروار بندي مورد استفاده قرار گيرد .

+ نوشته شده توسط طلوع حیات در دوشنبه ۲۷ اسفند۱۳۸۶ و ساعت 11:59 |